ZÖFI Magyarország

Screen shot 2012-11-15 at 3.29.58 PM

Zöld Fiatalok Egyesület (ZÖFI) Budapest

A ZöFi az autonóm zöld aktivisták alkotó kollektívája.

Autonóm:
Hisszük, hogy a valós, tartós és tudatos társadalmi, közösségi együttműködés alapja sohasem a felülről jövő kontroll, vagy az elnyomó irányítás, hanem a kölcsönös egymásrautaltság felismeréséből származó szolidaritás, felelősségérzet és szövetkezési igény.

Zöld:
Hisszük, hogy a hagyományos európai Zöld értékrendszer teljes skálája egyidejűleg fontos. Így a “klasszikus” környezet/természetvédelmi profil mellett ugyanilyen súlyúnak tekintjük a jogvédelem (jogegyenlőség, kisebbségvédelem, anti-diszkrimináció); a méltóságvédelem (társadalmi szolidaritás, esélyegyenlőség) és az erőszak-ellenesség (antimilitarizmus, erőszakmentes családi és közösségi lét) kérdésköreit. Alapelvünk: hogy hosszú távon a környezeti és társadalmi kérdések tényleges! kezelése csakis a kettő közötti szerves összefüggések felismerése által lehetséges.

Aktivizmus:
Hiszünk a cselekvő emberben. Szabad, tudatos és felelős individuumokként úgy gondoljuk, hogy az embernek nem csak joga, de elemi érdeke, hogy a szűkebb, tágabb világ történéseinek – ne passzív elszenvedője, hanem – aktív és kreatív alakítója legyen! Akár egy kis lokális közösségi ügy, akár a legátfogóbb globális kérdés, hiszünk a kollektív cselekvés értékében, erejében és alternatíva-nélküliségében. Helyettünk ugyanis senki sem fog cselekedni!

 Alkotó kollektíva:
A ZöFi nem egy-egy környezetvédelemi szakkérdéssel foglalkozik. Célunk, hogy saját kreativitásunk mozgósítása által, akcióinkkal, rendezvényeinkkel, kiadványainkkal ráirányítsuk a közvélemény és az ezt formálók figyelmét a legkülönbözőbb ökológiai és társadalmi kérdésekre, problémákra, illetve az ezekre adható innovatív “zöld” válaszokra.
AKTUÁLIS PROJECTEINKRŐL A WWW.ZÖFI.HU OLDALON OLVASHATTOK.
0zofilogo_szines-1
Advertisements