Németországi útibeszámoló III.

SONY DSC

Szucsányi Anna beszámolója – Hof Medewege ökofalu egy tájépítész szemében

Hof Medewegeben tett tanulmányi utunk során egy jól szervezett biogazdaságot, egy jól működő egységet ismerhettem meg.  Egy olyan –egyidejűleg a közösséget is formáló- gazdasági rendszerről szeretnék most írni, ami Schwerin városának tőszomszédságában található. Elsődleges funkcióját- a minőségi mezőgazdasági termelést- teljes mértékben képes ellátni, úgy hogy eközben folyamatosan fejlődik. A gazdaság jól szervezettsége, a megegyező értékek és érdekek követése és érvényesítése szépen hat ezt a rendszert éltető emberekre, a családokra és az egymásközti kapcsolatokra. Az emberek közt is épp olyan dinamikus egyensúly figyelhető meg a külső szemlélő számára, mint magában a gazdaságnak az életében.

Tájépítész szemmel vizsgálva a gazdaság és a közösség életét egy – a szívemhez kifejezetten közel álló- aspektust ragadnék ki. A gazdaság területén megjelenő használati módokról, a terek és adottságok használatbavétele és alakítása a rendszer összetettségéről, szépségeiről és magukról a használóikról mesélnek nekem.

A gazdaság területét bejárva, lassan fedeztem fel az eltérő egységek jellegé, minőségét és célját. A művelés alá vont területek más és más képet mutatna. Legelőnek, kaszálónak, gyümölcsösnek, fóliás és szabadföldi zöldségtermesztésnek és a különféle termények tábláinak jellege az általánostól nem térnek el.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC

A figyelmemet az ezek mellet megjelenő – ezeket a kertrészeket egymással összekötő; (általam kísérő vagy gazdagító kertrésznek elnevezett) –a rendszert gazdagító kertek keltették fel. Ilyen volt például a „Magfogó-kert”, a „Gyógyító kert”, az idős gyümölcsös, a „Méhek udvara” stb. (a következőben részletesen írok valamennyiről). Ezek a kertrészek nem csak gazdasági hasznuk miatt kerültek kialakításra, hanem ezekben az esetekben az emberek saját igényeinek kertben történő manifesztációját érhetjük tetten. Ezek a terek,kertek olyan minőségeket és értékeket hordoznak, amik időtállóak és elősegítik a terült és az ott dolgozó és élő emberek közti harmónia kialakulását.

Az idős gyümölcsfákból álló, szabályos kiosztású, régi gyümölcsös tekintélyt parancsoló boltíves jellegű terei olyanok mintha egy katedrálisban sétálnánk. A „kiöregedett” faegyedek az időt és a folytonosságot hívatottak figyelmünkbe ajánlani, ami nem jellemző a mai mesterségesen formált szabadtereinkre.

SONY DSC

A gyümölcsöstől a „gyógyító kerthez” visz az út. A bejáratnál kedves kezek munkája fogad. A gyerekek színes homokból képet készítettek, amit ha el is mos az eső, vagy elfúj a szél a bennem és bennük a képről élének élő emlék megmarad, otthonosságot, jelet hagyva a gazdaság életében.  A „Magfogó kert” nem messze található, erről a kertrészről annyit szeretnék lejegyezni, hogy az a szemléletmód –ami ezt a kertrészt életre hívta- régen is megvolt minden otthon, ház táján.

SONY DSC

Manapság sajnos nem tulajdonítunk elég jelentőséget az életet adó magvaknak sem. Steril papírtasakba vásároljuk meg – Isten tudja – honnan és elvárjuk, hogy szépen virítson, sőt teremjen a mi kertünkben, ahol lehet, hogy nem megfelelőek az adottságok a mag ökológiai igényeinek. A helyben termesztett vetőmagok sokkal hatékonyabban tudnak alkalmazkodni a helyi, esetleges szélsőséges viszonyokhoz.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC

A „Méhek udvara” az idős gyümölcsös mellet található. Ez a példa is nagyon szépen mutatja, hogy a közös érték és az egy irányba való haladás, hogyan képes organikusabbá és összetettebbé tenni az élő rendszert.  A méhek által látogatott terület körültekintő növényvédelmet kíván meg, ami egyben a biogyümölcslevek alapanyagának minőségét is garantálják.  A gyümölcsfák, a méhek és a fogyasztók EGYÜTT járnak jól.

SONY DSC

med_01091

A mezőgazdasági termelési területénél tett sétám alkalmával láttam, hogy maguk a feldolgozó-, és tárolóépületek kialakításában is tükröződik a – csupán funkcionális – térfelosztás háttérbeszorulása. Az egyik gazdasági épületben a galérián egy egybefüggő, nagyobbacska tér, csak közösségi funkciókat hívatott ellátni, időről – időre táncháznak ad helyet. Ezek a körültekintő és manapság formabontónak tűnő megoldások, gondolatok, régen szerves részét képezték a paraszti életnek (pajta táncház). Ebben az esetben – véleményem szerint- a megjelenő minőség, az emberben mindig ott rejlő élő, élettér kialakítására irányuló igényből fakad/eredeztethető.

SONY DSC

Egy kicsit eltérő, de az előzőekkel szoros kapcsolatban vannak a közösségi és magán kertrészek, melyek a gazdasági, szolgáltatói és lakóépületek közé ékelődnek, összefogva a használatban és kialakításban is merően eltérő részeket.

SONY DSC

A helyben működő óvoda kertje egy alacsony kerítéssel elkerített „játszó vadon”, mely bensőséges és védett.

SONY DSC

SONY DSC

A lakóházhoz csatlakozó szabad családi kertek. egymásba folyva, konkrét határok nélkül jelennek meg. Kialakításuk végett, érezhető hogy egy intimebb kertről van szó.  A gazdaság központi részén elhelyezkedő közös fogadótér a lakóház előtt egy labirintussal ékeskedik, mely egészen hosszú ideig nem fedte fel magát előttem. Rejtőzködő jellege, kontrasztban áll szerintem a formája által hordozott szimbólum erejével. Jelentése szinte szerves részét képezi az egész térnek, beleolvad. Ez a forma visszafogottan ezt a teret valamint az emberek gondolatait is gazdagítja.

SONY DSC

A kávézóhoz csatlakozó kis terasz és a Nemezelő műhely portája egy újabb minőségként jelenik meg. A városból érkezők (vásárlók, óvodás gyermekek szülei) leginkább itt töltenek időt, itt érintkeznek ezzel a világgal.

SONY DSC SONY DSC

SONY DSC

Az egységek funkcionális kialakítási módja, mely – a gazdaság egészére jellemző- igen tanulságos.

Az egyes használatok szorosan összefüggnek egymással, erősítve, támogatva a rendszert. A cél egy modern természet közeli, emberléptékű, ökológikus és organikus szemléletet és formákat integráló rendszer felépítése, éltetése és folyamatos fejlesztése.

Nagyon érdekesek számomra azoknak a folyamatoknak a tettenérése, amelyek a régi időkben élő és működő gazdaságokra is jellemzőek voltak. Hasznosnak tartom azt a gondolatot kiemelni és szem előtt tartani, hogy a funkcionális megoldások mellet tisztában kell legyünk azokkal a minőségekkel, amik képesek a közösség formálásra, széles körben képesek hatni, és kézzel fogható konkrét formát tudnak nyerni, szabad-, és belsőtérben egyaránt.

Szucsányi Anna, 2012. június.

Advertisements