Írországi útibeszámoló I.

Réthy Katalin önkéntesünk beszámolója (1.rész)

1.    Bevezető

2013.052

Az Európai Unió „Élethosszig tartó tanulás” Grundtvig programjának támogatásával jött létre az Ehető kerteket! (FIGE- Food for Garden Edible) mobilitás programja. A program öt európai szervezetet összefogva 2012 – 2013-ban négy európai tanulmányút során nyújt lehetőséget a résztvevőknek, hogy tapasztalatot szerezhessenek a fenntartható életmód, a közösségi kertészkedés és az alternatív élelmiszerrendszerek területén. Az írországi tanulmányút célpontja a Duhallow térségben (Cork) található Newmarket városka volt, ami a térségben komplex társadalmi feladatokat ellátó I.R.D Duhallow Ltd. székhelye.  A háromnapos tanulmányút során a ZÖFi önkénteseivel és a szlovén, német, angol és ír résztvevőkkel közösen jellegükben és méretükben igen eltérő „ehető kertekbe” látogattak el. Azonban minden meglátogatott kertről elmondható, hogy a kertészkedésen, zöldség és gyümölcstermesztésen keresztül lehetőséget nyújtanak egy kisebb- nagyobb csoport rekreációjára, fejlődésére, tanulására- erősítve ezzel a közösségi összetartozást, és elősegítve a társadalmi problémák közös megoldását.  Nem utolsó sorban pedig közelebb juttatják a résztvevőket a természethez és ehető produktumaikkal jutalmazzák a befektetett kemény munkát.

2013.055

2.    A házigazda: I.R.D Duhallow Ltd.
IRD Logo Feb 2010

Írország déli területén, részben Cork, részben Kerry megyében terül el a mintegy 1800 négyzetkilométer nagyságú Duhallow régió. A főként vidéki, körülbelül 30.000 fős lakosság nagy része (85%- a) tanyákon vagy 200 főnél kisebb lakosságú településeken lakik, a legnagyobb város is mindössze 2000 lakosú.  A Duhallow régiót mezőgazdasági szempontból a gyenge minőségű talajok és extrém mennyiségű csapadék jellemzi, aminek következtében a terület főként legeltetéses állattartásra alkalmas, az utóbbi években azonban elterjedőben van az erdészeti fatermelés is. A lakosság jelentős része is főleg a mezőgazdaságban és fatermelésben és az ahhoz kapcsolható ipari feldolgozásban (tej, hús és faipar) dolgozik, a régióra jellemző településszerkezet, a nagyvárosok hiánya miatt minimális a „white- collar” , azaz magasabb képesítést igénylő irodai munkalehetőség. A munkanélküliség elsősorban a nőket érinti, akik a szolgáltató szektor és az irodai munkák hiányában nehezen tudnak csak elhelyezkedni. A kevés és idényjellegű munkalehetőség miatt jelentős a jól képzett, fiatal korosztály elvándorlása, az elöregedő lakosság pedig  a szociális ellátórendszerre támaszkodik.  Általánosságban azonban mégsem csökken a régió lakossága, főleg a dél- amerikai és kelet- európai bevándorlóknak köszönhetően.

Az IRD Duhallow Ltd.-t egy 1989- ben egy helyi vállalkozó hívta életre azzal a céllal, hogy a régió lakosságának széles körét érintő társadalmi problémákra megoldást találjon. Bár szervezeti formáját tekintve Kft.-ként működik, az IRD Duhallow egy non- profit szervezet, melynek vezetői munkájukat önkéntes alapon végzik. A szervezet működési alapegységei a munkacsoportok, amelyek különböző hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (idősek, egyedülálló szülők, bevándorlók, stb.) , valamint központi szerepet játszó témakörök (oktatás, természetvédelem, vállalkozás) köré szerveződnek. A munkacsoportokban az IRD Duhallow vezetői, a terület szakemberei és a közösség tagjai egyaránt részt vesznek, lehetővé téve ezzel a specifikus társadalmi problémák célzott megoldását. A szervezet a régióban a diplomások legmeghatározóbb munkaadója, az önkéntesekkel együtt pedig mintegy 3500-an vesznek részt társadalmi tevékenységében. Maura Walsh, az IRD Duhallow ügyvezetőjének elmondása alapján munkájuk során igyekeznek a régió adottságait pozitív módon értékelni, a szegénység helyett a jólét tényezői felől megközelíteni a társadalmi munkát. A szűkös keretekből gazdálkodó állami szociális támogatások általában csak a leglecsúszottabb rétegeket célozzák meg, Maura véleménye szerint a kisebb problémákkal küzdők nem igen várhatnak segítséget. A szervezet célja ezért is, hogy még a mélyre csúszás előtt, a problémák akkumulálódását megelőzvén segítsenek a régió lakosainak.

A szervezeti struktúrából adódódóan az IRD Duhallow a régió lakosainak széles körét képes megszólítani különböző programjai révén. Elsődleges céljuk a társadalmi tőke fejlesztése és a régióban élők életszínvonalának javítása képzéseken, közösségi terek létrehozásán és a helyi vállalkozások támogatásán keresztül.  Ez főként közvetlen személyes támogatás révén valósul meg, mint például étel házhozszállítás időseknek vagy régi lakóházak szigetelése. A szervezet stratégiája szerint a többi cél, mint a kreativitás fejlesztése, a fenntartható fejlődés megteremtése és egy élő vidéki táj létrehozása csak a mélyre csúszott lakosság felemelésével valósulhat meg.

A mezőgazdaság és a kertészkedés a szervezet tevékenységébe több ponton is illeszkedik. A fenntartható tájhasználathoz kapcsolódóan foglalkoznak a mezőgazdaság környezetbarát alakításával, a mezőgazdaságból élőket a gazdasági és környezeti fenntarthatóság jegyében tanácsadással segítik. Ezen kívül jellemzőek az olyan jellegű programok, amelyek a kertészkedésen keresztül célozzák meg a társadalmi problémákat. A tanulmányi út során is ezekkel ismerkedtünk meg, a Termeld magad! csoporthoz, közösségi  valamint terápiás kertekbe látogattunk el.

3.    Látogatás az I.R.D Duhallow kertjeibe

3.1.        I.R.D Duhallow tunnel and garden

Az IRD Duhallow Newmarketben található központjának, a James O’Keeffe Institute területén belül található a munkaterápiás céllal létrehozott zöldséges kert, fóliasátor és gyümölcsös, amelyen  Rachel Budd, a kert vezetője büszkén vezetett körbe minket. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt (sok eső, kevés napsütés) a zöldségtermesztés a régióban gazdasági szempontból nem kifizetődő, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne saját használatra, terápiás céllal zöldségeket termelni. A kertben heti egy alkalommal a környéken lakó hosszú idő óta munkanélküli emberek segédkeznek Rachelnek a termelésben- munkájuk révén nem csak friss zöldségekhez jutnak, a komplex munkaterápiás program keretein belül a munka világába történő visszatéréshez szükséges készségeket sajátíthatnak el. A kertben központi szerephez jut a kb 60 m2– es fóliasátor, amiben a palántanevelés után ebben a klímába szokatlan paradicsom, paprika is termesztésre kerül.
Kati képei ÍrországAmennyiben az időjárás engedi, a programban résztvevők a kb. 10 emelt ágyás megművelésén és a gyümölcsös gondozásán dolgoznak. A gyümölcsös különlegessége, hogy igyekeztek a régióban fellelhető, a szélsőséges időjárási viszonyokhoz alkalmazkodott tájfajtákat beszerezni. Rachel reményei szerint az egyelőre még fiatal (1-3 éves tövekből álló) gyümölcsös pár éven belül meghatározó szerepet tölthet majd be a környéken már csak kis számban megtalálható tájfajták génkészletének megőrzésében. Ebből a célból az IRD Duhallow a tövek beszerzésekor különböző génbankok és génkészletet őrző egyesületekkel működött együtt. A kert multifunckionalitása azonban nem csak a gyümölcsösben érhető tetten: A fóliasátor mögött nagymennyiségű zöldhulladék és konyhai hulladék feldolgozására alkalmas komposztáló ládák találhatók. A komposztálóba nem csak a kertben keletkezett zöldhulladékok kerülnek, hanem az IRD Duhallow rendezvényeket kiszolgáló konyhájának zöldhulladékai és ételmaradékai is. Ezáltal csökken a konyhai hulladék mennyisége, miközben a kertben jól felhasználható komposzt keletkezik, amivel megoldható a tápanyag utánpótlás problémája. Kati képei Írország1 A fóliasátorban burjánzó zöldborsó bokor Rachel elmondása szerint egy speciális tájfajta, ami igen ellenálló és bőtermő- ettől az angol kollegáknak felcsillant a szemük és egy kis nyaggatás hatására másnap Rachel minden ország képviselőjének adott pár szem vetőmagot. Mindössze két héttel ültetés után már nálunk is 10 centis kis borsónövénykék készülnek  a nyárra, izgatottan várjuk, hogy vajon Magyarországon is jól fogják e érezni magukat (bár a késői vetés  miatt lehet, hogy a nagy nyári meleg már nem lesz nekik ideális környezet).

3.2.        Tralee Family Resource Organic Garden
2013.056

Szintén Rachel Budd vezeti a Newmarkettől 50 kilométerre található Traleeben létrehozott Shanakill/ Rahoonane közösségi kertet. A közösségi kert a város egy szociális problémákkal küzdő részében, a Shanakill estate területén jött létre 2003- ban egy használaton kívüli, elhanyagolt önkormányzati területen. A közösségi kert működése és funkciója szorosan kapcsolódik a közelben található családi közösségi házhoz (Shanakill Family Resource Center). A kert elsősorban mint közösségi tér és oktatóközpont funkcionál: a környéken lakók önkéntes munkájukkal segíthetik a kerti munkálatokat és van közösségi komposztgyűjtés is. A nagyméretű fóliasátorban a központi szerep egy barackfának jut, amely Írországban is egyedülálló- a barackfa köré pedig egy alternatív osztályterem szerveződött.

2013.053A fóliasátorban a helyi gimnázium diákjai végeznek növénykísérleteket, ezen kívül pedig ez a helyszíne a közösségi kert által szervezett tréningeknek, ismertető napoknak is.  Ezeknek elsődleges célja a növénytermesztéssel, fenntartható életmóddal kapcsolatos ismeretek terjesztése.
2013.058A fóliasátorban a palántanevelés gyorsítását szolgálják a marhatrágya bomlása során felszabaduló  hővel fűtött melegágyások- a következő évi palántázás előtt pedig kitermelhető az immáron komposztálódott trágya, amivel a fóliasátor többi növényének tápanyagigénye fedezhető.
2013.057Bár nekünk szokatlan volt, a környéken régi hagyomány az időszakonként partra sodort tengeri hínárokat és moszatokat összegyűjtve fejtrágyázásra használni.
2013.059

A fólia- osztályteremben végzett felvilágosító munka sikerét mutatja, hogy a kertben dolgozó önkéntesek hamar kiharcolták a saját parcelláikat- a közösségi kerttől párszáz méterre található egy másik kert, ahol kb. 5-10 m2– es emelt ágyások bérelhetők egy szezonra. Ott jártunkkor a szabadföldi munkák még nem igen indultak be, de láttunk jól karbantartott és igencsak elhanyagolt parcellákat is. Bár az éves bérleti díj mindössze 10- 20 euró, a tavaly kibővített felparcellázott kertben még nem talált minden ágyás gazdára. Rachel elmondása szerint amúgy sem volt zökkenőmentes a közös kert beindítása: Az önkormányzat a viszonylag jó termőföldjüket elszállította és helyette kavicsos, rossz minőségű talaj került az ágyásokba, ami igencsak megnehezíti a klíma miatt amúgy is elég döcögős zöldségtermelést. Ezen kívül állandó problémát jelentenek a kertbe bemászó, az ágyásokat megrongáló fiatalok.

A folytatáshoz (2.rész) kattints ide.

Advertisements